Angoolaa

  1. Mana sagadaa Saawopoolootti argamu

    Bara darbe phaaphaasonni [luboonni] 300 ta'an Yunvarsaal Charch oof ze Kiingdam oof Gaad keessaa waldaan amantaa kun rakkoo bulchiinsaa qabdi, darbee ammoo bifa Afrikaa hin callaqisiistu jechuudhaan Biraaziil Ivaanjeelikaal Charch keessaa dhiisanii bahuun isaanii ni yaadatama.

    Dabalata dubbisi
    next