Amnistii Intarnaashinaal

 1. Obbo Abdii Raggaasaan Ajajaa Olaanaa duraanii WBO turan

  Abdii Raggaasaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaatti yakka ittiin shakkamerraa bilisa jedhamuun erga gadhiifamee osoo gara mana maatii isaatti deemaa jiruu karaatti qaama nageenyaa mootummaan qabamuun irra deebiin akka hidhame paartiin isaanii BBCtti hime.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Bataskaan Tsiyon Maariyaam, Aksum

  Loltoonni Ertiraa Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti namoota nagaa dhibba lamaa ol ta'an ajjeesuusaanii ragaa walitti qabachuu Aminastii Intarnaashinaal gabaasa har'a baaseen beeksise. Akka dhaabbatichi jedhetti ajjeechaa Jumlaa raawwate jedhameen maqaa namoota 240 du'an kan walitti qabee yoo ta'u lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii kana caaluu akka danda'u eere.

  Dabalata dubbisi
  next