Soorata

  1. Buna auurra hafame

    Adeemsi omishni qotee-bulaa irraa gara fayyadamtoota bira ga’uuf keessa darbu qindaa’aa akka hin taane ogeessonni dinagdee hedduun irratti waliigalu. Dhimmi kun qaala’iinsa jireenyaaf gumaacheeraa laata? Fallisaa hoo?

    Dabalata dubbisi
    next