Daldala

 1. Saanduqa reeffaa

  Maallaqni kumaatamni hedduun kan itti socho’u tajaajilli sirna awwaalchaa, akkuma gabaa kaanii dandeettiin bituu namootaa kan itti agarsiifamu ta’eera. Kanneen sirna owwaalcha raawwachiisuu dalagan hanga birrii 400,000 akka argatan himu.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Dubartii shaayii dhugaa jirtu

  Dhaabbati kun,''Shaayi bitachuu deemeen dubartoota babbareedoo hedduu arge. Isinis wanti kun akkuma kiyya yoo isin quunname hiriyoota keessan beeksisaa, gatii rakasaanin argadhe'' beeksisa jedhu hojjechiisee labsaa ture.

  Dabalata dubbisi
  next