Faayinaansii dhuunfaa

  1. Hoogganaa Amazoon, Jeff Bezos

    Weerara koronaavaayirasii hammaate keessatti hojii gaggeessitoonni kaampanota teekinolojii fi indastirii maallaqa doolara Ameerikaa biliyoonatti lakkaa’amu horatan soorummaan isaanii yeroo kamiyyuu caalaa guddateef.

    Dabalata dubbisi
    next