BBC

  1. Five month old baby girl apparently stolen in Nairobi

    Poolisiin Keeniyaa ogeessota fayyaa gameeyyii garee daddabarsa daa’immanii irratti hojjetu ni gaggeessu jedheen,  gabaasa qorannoo BBC’n dhimma hanna fi gurgurtaa daa’immaniirratti baaseen booda to’annoo jala oolcheera.

    Dabalata dubbisi
    next