Seenaa

 1. taateewwan ijoo Somaliyaa

  Somaaliyaan waggaa 30ffaa lolli biyyattiitti eegale yaadachaa jirti. Taateen bara 1991tti guddoo yaadatamu kufaatii mootummaa Si'aad Barreeti. Kanaanis biyyattiin gara bibittinnaa'uufi seer-maleessummaati ceete.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Dr Maartiin Luutar Kiing ibsa pireesii bara 1964 keessatti

  Jimaanni kaleessaa kabaja guyyaa dhaloota Martiin Luuter Kiing waggaa 92ffaa ture. Jordaan J Looyid erga qorannoo seenaa bal'aa taasisaniin booda, suuraawwan Dr Kiing fi eeddoowwan uummtaa kan yeroo warraaqsa mirga bara 1960 kaafanii halluu guurraachaa fi aadii (black and white) qofaan turanitti halluu dijitaalaa dabaluun akkasuun dhiyeessaniiru.

  Dabalata dubbisi
  next