Xiyyaara fageenyaa to'atamu

  1. Diroonii Iraan

    Mootummaan Ameerikaa dhaabbileefi namoota dhuunfaa sagantaa misooma xiyyaarota nama maleeyyii(Unmanned Aerila Vehicle) yookaan Diroonii Iraan ofiifi Itoophiyaa dabalatee michoota isheef kennituun nageenya goolte jechuun qoqqobbii kahe.

    Dabalata dubbisi
    next