Atileetiksii

 1. Dorgommii Paaris dubartootaan Atileet Tigist Maammuyyee injifatteetti

  Dilbata kaleessaa, Onkoloolessa 17, 2021 magaalota Awurooppaa Paaris, Amistardaam fi Liizban keessatti dorgommii maraatoonii gaggeeffame atileetonni Itoophiyaa injifatanii milkiin galaniiru. Maraatoonii Hoolaand, Amistardaam keessatti gaggeeffame dhiiraan Atileet Taammiraat Tolaa sa'aatii 2, daqiiqaa 03 fi sekoondii 37n xumuree mo'ateera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Atileet Dararaa Hurrisaa

  Dorgommii maraatoonii erga injifatee booda qabxiinsaa kan jalaa haqame atileet Daraaraa Hurrisaa "baay'ee gaddeera" jechuun leenjisaafi manaajarri isaa Obbo Gammadoo Daddafoo BBCti hime.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Atileet Sanbaree fi Atileet Daraaraa

  Rikoordiin fiigicha km5 kanaan dura atleetii lammii Keeniyaa Biitriis Chepkoheechiin daqiiqaa 14 fi sekoondii 44’n xumuruun kan qabame ture yoo ta’u, Sanbareen dorgommii ishee daqiiqa 14 fi sekondii 30’n xumuruun foyyeessite.

  Dabalata dubbisi
  next