Yunaayitid Kiingidam

  1. Mana Maree Nageenyaa UN

    Manni Maree Nageenyaa (UNSC) dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee ajandaa 'Nagaafi Tasgabbii Afrikaa keessaa' jedhu jalatti kora banaa Roobii gaggeesseen, Itoophiyaan hojjattota UN biyyasheetii ari'uu mormeera.

    Dabalata dubbisi
    next