Yunaayitid Isteet

 1. Dhorkaa kaahame mormuun hiriira gaggeefamaa ture

  Pireezidantiin US haaraan Joo Baayidan aangoo qabatanii sa'aa muraasa keessatti imaammatoota Tiraamp hedduu haaraan bakka buusaa jiru. Kan keessaa tokko dhorkaa viizaa biyyoota Musliima hedduu qaban irratti kaahamee ture haquudha.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Video content

  Video caption: Dubartiin jalqabaa pireezidantii itti aantuu Ameerikaa Kaamalaa Haaris eenyu?

  Dubartiin jalqabaa pireezidantii itti aantuu Ameerikaa Kaamalaa Haaris eenyu?