Yunaayitid Isteet

 1. Xiyyaara Sagantaa Nyaataa Addunyaa Maqaleetti imale

  Dhaabbanni Sagantaa Nyaata Addunyaa (WFP) erga balaliinsi idilee gara Naannoo Tigraayitti taasifamu Waxabajjii 24 dhaabbateen as yeroo jalqabaatiif hojjattoota namoomaa 30 har'a gara naannichaatti ergu beeksiise.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Marjarii Taaylar Giriiniin

  Dhaabbanni Tiwitarii Miseensi Kongrasii Ameerikaa kan taate Marjarii Taaylar Giriinii dhimma talaallii koronaavaayiraii irratti odeeffannoo ‘dogoggorsaa’ barreessiteetti jechuun miidiyaa hawaasummaa isaa irraa dhorke.

  Dabalata dubbisi
  next