ሴቶች ከወንዶች የበለጠ ይበርዳቸዋል?

ወንዶችና ሴቶች ሲወዳደሩ ሴቶች ብርድን መቋቋም አይችሉም።