"ፊቴ ላይ ያለውን ጠባሳ መሸፈን አልፈልግም"

"ፊቴ ላይ ያለውን ጠባሳ መሸፈን አልፈልግም"

"ፊቴ ላይ ያለው ጠባሳ መሸፈን አልፈልግም"