"በጨለማ የሰጡኝን በብርሃን ለመመለስ ፈጣሪዬን እለምነው ነበር" ወ/ሮ ሻሺቱ ንጉሤ