የከተሜን ህይወት ቀላል ለማድረግ ጤፍን ፈጭቶ መሸጥ!
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።