ሠው በሠራው ይደሰታል፡- ወ/ሮ አሰገደች አስፋው
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።