በአፍሪካ የኮሮናቫይረስ ክስተት መከታተያ ካርታ በ31-05-2021 09:32 GMT

በአፍሪካ በበሽታው የተያዙ ሰዎች
4,826,891
አጠቃላይ የተያዙ ሰዎች
375,025
የተያዙ ሰዎች
4,321,562
የዳኑ ሰዎች
130,304
የሞቱ ሰዎች