Döymə işə götürməkdə maneə olmalıdırmı?
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil

İşə götürülərkən döymə maneəyə çevrilməlidirmi?

İşə götürünlər döymələrə qarşı münasibətlərini dəyişməlidir, Britaniyada dərc edilmiş hesabatın müəllifləri tövsiyə edir.

Hazırda bir sıra şirkət və müəssisə döymələri qeyri-məqbul hesab edir. Bu isə istedadları cəlb etməyə maneə ola bilər, hesabat müəllifləri bildirir.