Körpəni yatızdıran "10 əmzik" kələyi

Körpəni yatızdıran "10 əmzik" kələyi

11 aylıq Amelianı yatızdırmaq üçün anası Laura hiylə işlədir - körpənin yastığının ətrafına 10-dək əmzik qoyur ki, uşaq əlini atanda əmziyi tapa bilsin və beləcə sakitləşsin.