Şəki sakini: baramaçılığı "gözdən tər-təmiz saldılar"

Şəki sakini: baramaçılığı "gözdən tər-təmiz saldılar"

Neft gəlirlərindən asılı olan və neft istehsalı azalmaqda olan Azərbaycan rəhbərliyi indi çıxış yolunu kənd təsərrüfatında, eləcə də baramaçılıq və tütünçülükdə görür.

Bəzi tənqidçilərə görə isə, hökumət bunun üçün xeyli gecikib.

Baramaçılıq Azərbaycanda əvvəlki uğurlu məhsuldarlıq dövrünə qayıda biləcəkmi?

Müxbirimiz Günel Səfərin reportajı.