Rio 2016 idmançılarından "ekiz"in kimdir?

Bağışlayın, başqa brauzerə keçməlisiniz. BBC Azərbaycancanın Rio 2016 materiallarını burada axtarın

Hesablamanı necə aparmışıq?

Bu layihədə 11 500 idmançıdan seçilmiş 10 500 idmançının rəsmi göstəricilərindən istifadə edilib. Yerdə qalan idmançıların boyu, çəkisi və yaşı barədə məlumat yoxdur. Məlumat Olympic Data Federation adlı mənbədən götürülüb və 8 avqust 2016 üçün səhihdir. Sizin məlumatınızla idmançıların məlumatları Evklid məsafəsi deyilən riyazi metodla tutuşdurulub. Bu metod istifadəçinin məlumatları ilə bütün idmançıların məlumatları arasında məsafəni hesablayır. Daha sonra istifadəçiyə məsafəcə ən yaxın olan idmançının boyu və çəkisi tutuşdurulur. Əgər istifadəçiyə üçdən çox idmançının göstəriciləri uyğun gəlmişdirsə, onda ad günləri tutuşdurulur.


Hazırlayanlar

Prodüserlər: Nassos Stylianou, John Walton və Nathan Mercer. Məumat təhlili: Ransome Mpini, dizayn Gerry Fletcher, quruluş: Luke Ewer və Chris Ashton. Əlavə iş: Liam Bolton və Phil Dawkes

Bu barədə daha geniş