BBC ilə əlaqə

Göndərilən mesajların bəziləri BBC tərəfindən internet səhifəsində istifadə edilə bilər.

BBC göndərilən mesajların məzmunu üçün məsuliyyət daşımır.

Ünvanımız:

BBC Azeri

Europe Hub

5th floor Zone D

Broadcasting House

Portland Pl, London

W1A 1AA

Your contact details
Disclaimer