Səudiyyənin neftdən asılılığını azaltmaq planı

“Vision 2030” Səudiyyə Ərəbistanının neft gəlirlərindən asılılığının azalmasına yönələn radikal plandır.

Hökumət infrastruktur layihələri vasitəsilə özəl sektorun fəallaşmasına nail olmaq istəyir.

O həmçinin konsert və kinoları qadağan edən dini qaydaları dəyişdirməyə cəhd edir.

BBC müxbiri Lyse Doucet-in xəbəri.