Siz tətilinizi Donald Trump, yoxsa Vladimir Putin kimi keçirmək istərdiniz?

Siz tətilinizi Donald Trump, yoxsa Vladimir Putin kimi keçirmək istərdiniz?

Hər iki prezident tətil keçirir, lakin onların tətilləri bir-birindən çox fərqlənir.