Alimlər mərcan riflərini çənlərdə böyüdür

İlıq sular mərcan riflərini ağardır. Bu isə, mərcan rifinin ömrünü qısaldır. Alimlər riflərin sayını dünyada artırmaq üçün mərcanları süni yolla çəndə böyüdür.