Nəhəng köpəkbalığının vegetarianlığı

Nəhəng köpəkbalığının vegetarianlığı

Nəhəng köpəkbalığı 1 saata Olimpiya hovuzu qədər suyu süzgəcindən keçirir.

Uzunluğu 7 metr, ağzı 1 metr, çəkisi 7 ton olan nəhənq köpəkbalığı xatasızdır.

Onun pəhrizi dəniz planktonundan ibarətdir.