Müxtəlif ölkələrdə Super Ay hadisəsi necə görünüb?

Müxtəlif ölkələrdə Super Ay hadisəsi necə görünüb?

Super Ay hadisəsi Ayın öz orbitində Yerə ən yaxın olduğu anda müşahidə olunur və bu zaman Ay normal göründüyündən 14 dəfə daha artıq işıqlı görünür. Müxtəlif ölkələrdə həmin anda eyni vaxtda Super Ay, Qırmızı və Ay tutulması müşahidə olunub.