Qapımızı da robotlar açırsa, bizi daha nələr gözləyir?

Qapımızı da robotlar açırsa, bizi daha nələr gözləyir?

İtəbənzər robot qapı dəstəyindən tutub onu açır və şərikinə qapıdan çıxmağa lazım olan vaxt qədər qapını açıq saxlayır. Görəsən, bundan sonra bizi daha nələr gözləyir?