Britaniyanın ən sevimli quşu - birəbitdən

Britaniyanın ən sevimli quşu - birəbitdən

Birəbitdən quşu balaca olduğuna baxmayaraq, quşlar arasında ən döyüşkən olanlardan biri sayılır. Bu quşlar ölənəcən, bir-birinin gözünü çıxaranacan döyüşür.