Gündüzlər kişi, gecələr qadın...Onlar kimdir?

Gündüzlər kişi, gecələr qadın...Onlar kimdir?

Hindistanda kişilərin qadın geyimində çıxış etməsi yeni hadisədir.

Bu isə iki hüquqşünası özlərini ifadə etməkdən çəkindirmir.