Kanalizasiya fəhləsi: "Bu işi görürəm ki, uşağım belə işləməyə məcbur olmasın"

Kanalizasiya fəhləsi: "Bu işi görürəm ki, uşağım belə işləməyə məcbur olmasın"

Şafiq Masih Pakistanda kanalizasiya xətlərini təmizləməklə çörəkpulu qazanır. Bu, təhlükəli işdir, həm də bu işləri görənə camaat yuxarıdan aşağı baxır. Lakin Şafiq ümid edir ki, o, bu işi görməklə ailəsinin daha yaxşı yaşayışını təmin edə bilər.