Şəkillərdə: yarı pələng, yarı bəbir, yarı şir - liger və liligerlər

Liliger şirlə ligerin qarışığıdır, liger isə şirlə pələngin törəməsi.

AP
Şəklin alt yazısı,

Liliger - liger ilə şirin qarışığıdır. Liger isə öz növbəsində bəbirlə pələngin qarışığıdır. 1 aylıq liliger balası.

Şəklin alt yazısı,

Novosibirsk zooparkında ilk liliger 2012 ildə dünyaya gəlmişdi. 1 aylıq liliger balasını anası dişində daşıyır.

Şəklin alt yazısı,

bala liligerin anası, Zita,ligerdir - Novosibirsk zooparkında 2004-cü ildə dünyaya gəlib.

Şəklin alt yazısı,

Liliger balasının atası Sam adlı Afrika şiridir.

Şəklin alt yazısı,

Liliger balaları may ayında doğulublar.

Şəklin alt yazısı,

Birinci doğulmuş liliger balasına Kiara adı verilib.

Şəklin alt yazısı,

Yeni dünyaya gəlmiş liliger balaları həvəslə hərəkət edirb böyüyür-bərkiyirlər.