Nitq və eşitmə məhdudiyyətli qızların məqsədi: dizayner, rəsm müəllimi, kompüter bilikləri

Təlimdə 16-30 yaş arası 20 qız iştirak edir.

Layihənin məqsədi gələcəkdə İKT sahəsində çalışmaq istəyən nitq və eşitmə imkanları məhdud şəxslərə dəstək olmaqdır.