Plastik tullantılar arasında yuva qurmağa çalışan tısbağa

Plastik tullantılar arasında yuva qurmağa çalışan tısbağa

Avstraliyanın Milad adası Hind okeanında yerləşir. Plastik zibili buralara okean suları gətirir. Tısbağalar yuvalarını həmin zibilin arasında qurmağa məcburdur.