Təbiətin mahir səyyahları - qaranquşlar

Təbiətin mahir səyyahları - qaranquşlar

Qaranquşlar nəhəng məsafələrə uça bilir. Onlar gündə 320 kilometrlik məsafəni qət edə bilir və hər il Hindistandan Avropaya mövsümi uçuşlar edir.