Əhalisinin 70 faizdən çoxunun kök olduğu ölkə
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil