Normal və sağlam həyat üçün neçə saat yatmaq lazımdır?
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil