Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil

Pekin Operası ənənəsini yaşadan gənc qız

Çində teatr mədəniyyətinin kökü qədim əsrlərə gedib çıxır.

Pekin Operasının səhnə quruluşlarında ifaçılar tamaşa süjetini auditoriyaya çatdırmaq üçün mahnı, nitq, rəqs və idman savaşı hərəkətlərindən istifadə etməli olurlar.

Operaya baxmağa gələn tamaşaçılar isə əsasən yaşlı nəslin nümayəndələridir.

Çində qədim opera sənətini yaşatmağa çalışanlar bu sahəyə gənc istedadların cəlb olunmasının vacibliyini vurğulayırlar.