Şəkildə gizlənən heyvanları görə bilirsiniz?

  • Melissa Hogenboom
  • BBC Earth
Cossus cossus

Şəklin mənbəyi, Constantinos Petrinos/Naturepl.com

Təkamül prosesi nəticəsində bəzi bioloji növlər ətrafdakı mühitdən seçilməmək xüsusiyyətinə sahib olublar. BBC Earth müxbiri aşağıdakı 12 şəkildə olan heyvanları tapmağı təklif edir.

FOTO 1

Ən sadədən başlayaq. Görün, şəkildə adi limandanı (Limanda limanda) tapa bilirsinizmi?

Şəklin mənbəyi, Dan Burton/Naturepl.com

Şəklin alt yazısı,

Tapdınız? Limanda sunun dibində yaşayan balıqdır.

FOTO 2

Belə görünür ki, bu da yaxşı gizlənməyib. Tanış olun - qotik kəpənəyi (Orthosia gothica).

Şəklin mənbəyi, Robert Thompson/Naturepl.com

Şəklin alt yazısı,

Qotik kəpənəyi (Orthosia gothica).

FOTO 3

Bu şəklə diqqətlə baxanda kiçik gecə qırğısını (Chordeiles acutipennis) görmək olar.

Şəklin mənbəyi, Nussbaumer/Naturepl.com

Şəklin alt yazısı,

Kiçik gecə qırğısı

FOTO 4

Kürt yatan island qumsal quşu (Calidris canutus rogersi) gözə dəyməməyə çalışır.

Şəklin mənbəyi, Gerrit Vyn/Naturepl.com

Şəklin alt yazısı,

İsland qumsal quşunun (Calidris canutus rogersi) rəngləri ətraf mühitin rəngələrinə uyğundur.

FOTO 5

Gül hörümçəyi (Misumena vatia) özünə xudmani yer tapıb. Biz hörümçəyi görə bilsək də yırtıcılar onu xeyli axtarmalı olacaq.

Şəklin mənbəyi, Alex Hyde/Naturepl.com

Şəklin alt yazısı,

Gül hörümçəyi (Misumena vatia)

FOTO 6

Bu sadəcə iki yarpağa bənzəyir: Elə deyilmi? Ama diqqətlə baxanda "yarpaqlardan" birinin kəpənək olduğunu görürsən.

Şəklin mənbəyi, Stephen Dalton/Naturepl.com

Şəklin alt yazısı,

Kəpənəyi yarpaqdan seçmək çətindir.

FOTO 7

Burda da kimsə var? Daşlar arasında özünə yuva quran halqalı çovdarçı quşudur (Charadrius dubius).

Şəklin mənbəyi, Michel Poinsignon/Naturepl.com

FOTO 8

Yarpaq çəyirtkəsi (Cycloptera speculata) elə yamyaşıl yarpağa bənzəyir.

Şəklin mənbəyi, Pete Oxford/Naturepl.com

FOTO 9

Ağacın üstündəki gecə kəpənəyini (Cossus cossus) görmək asan deyil.

Şəklin mənbəyi, Constantinos Petrinos/Naturepl.com

FOTO 10

Bu mərcan necə də gözəldir! Onun budaqlarına sarılan xırda dəniz ulduzlarıdır (Ophiuridae).

Şəklin mənbəyi, Jurgen Freund/Naturepl.com

FOTO 11

Dişi adaçayı qırqovulu (Centrocercus urophasianus) otun arasında.

Şəklin mənbəyi, Gerrit Vyn/Naturepl.com

FOTO 12

Burada gizlənən kimdir? Qurd? Milçək? Çəyirtkə? Xeyr bu sıçrayan qurbağadır (Dana dalmatina)

Şəklin mənbəyi, Cyril Ruoso/Naturepl.com