Zənzibarda osminoq ovçuları

Bwejuu sahilinde ahtapot avcısı bir kadın Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Afrikanın şərqində yerləşən Zənzibar çimərliklərindən turistlər çəkildikdən sonra dəniz sahillərinə yerli osminoq ovçuları çıxır.

Paje sahilinde bir kız ahtapot avından dönüyor. Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Dəniz sahillərinə çıxan ovçular gün ərzində adətən 10-dək osminoq tuturlar.

Osminoq yerli sakinlər üçün mühüm zülal mənbəyidir.

Mama Juma ahtapot avlarken Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Dəniz sahillərindəki qayalıqlarda bir çox balıq, ilbiz və osminoq kimi dəniz canlılarına rast gəlmək olar.

Bwejuu sahilinde ahtapot avlayan bir kadın Fotonun müəllifi Aurelie Marrier d'Unienville

Tanzaniyanın bir hissəsi olan Zənzibar Hind okeanının qərbində ən iri osminoq ixracatçısıdır.

Abdullah Ali teknesini hazırlıyor Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

35 yaşlı Abdullah Əli, osminoq ovuna çıxmaqdan əvvəl qayığını hazırlayır.

Ənənəvi olaraq osminoq ovlamaqla qadınlar məşğul olub. Lakin qazanclar artandan sonra kişilər də ova maraq göstərməyə başlayıblar.

ahtapot Fotonun müəllifi Aurelie Marrier d'Unienville

Əli, satdığı osminoqların hər bir kiloqramına görə təxminən 2.30 dollar qazanır.

Bir ahtapot avcısı Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

BMT rəqəmlərinə əsasən 1990-cı ildə Tanzaniyada 482 ton osminoq tutulub. 2012-ci ildə bu rəqəm 1.250 tona çatıb.

Mercanlar ve sivri kayalıklar Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Osminoqlar daşlar və mərcanlar arasında məharətlə gizlənir. Təcrübəsiz adam onları ətraf mühitdən çox çətin seçə bilər.

Zəhərli dəniz kirpiləri osminoq tutanların işini çətinləşdirir.

Ahtapot avcısı Mariam Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Bvecu kəndinin sakini Məryəm, səhər çağlarında sərin dəniz sularına dalır.

Mama Juma Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Təcrübəli osminoq ovçusu Mama Juma, Pace çimərliyinin büllur şəffaflığı ilə seçilən sularında osminoq ovuna çıxır.

Bwejuu'da gün batımında yalnız başına ahtapot arayan bir kadın. Fotonun müəllifi Aurelie Marrier d'Unienville

Bvecu sahildə tək başına osminoq axtarır.

Izgara ahtapot Fotonun müəllifi Tommy Trenchard

Zənzibarın paytaxtı Stone Town-dakı dəniz məhsulları bazarında satılan əsas yeməklərdən biri osminoq qızartmasıdır.

Tanzaniyada tutulan osminoqların çoxu Avropaya ixrac olunur.

Fotoşəkillər: Tommy Trenchard və Aurelie Marrier d'Unienville

Bu barədə daha geniş