Google: Planetimiz son 32 ildə necə dəyişib

Google: Planetimiz son 32 ildə necə dəyişib

Google, dünyanın son 32 ildə necə dəyişdiyini nümayiş etdirir.

Burada Bakının da hansı dəyişikliyə məruz qaldığını görmək mümkündür.