Zehni məşqlər: yazılmayan sayı tapın

Bizim növbəti tapmaca saylarla bağlıdır. Siz tapmacanı tapa bilərsiniz?

Uğurlar arzulayırıq!

Tapmaca 12

Şəkildəki boş üçbucaqlıya hansı sayı yazmaq lazımdır?

Cavab

3 sayını.

Əgər üçbucağın üzərindəki saydan ondan sol tərəfdəki sayı çıxsaq və üçbucaqdan sağdakı saya vursaq üçbucağın daxilindəki say alınacaq.

Tapmacanın mənbəyi: sharpbrains.com. saytıdır.

Digər tapmacaları burada tapa bilərsiniz. Uğurlar!