Zehni məşqlər: su çəni hansı müddətə dolacaq?

Bizim yeni tapmacamız fizika və riyaziyyat həvəskarları üçündür. Uğurlar arzulayırıq!

Fotonun müəllifi Getty Images

Tapmaca 21

İki ayrı boru - A və B su üçün olan böyük çənə daimi sürətlə su verir.

A borusu boş çəni 1 saat 20 dəqiqəyə, B borusu isə çəni 2 saata doldurur.

Əgər iki boru suyu eyni zamanda verərsə, o zaman su çəni hansı müddətə dolar?

Question mark

Cavab

A borusu çəni 1 saat 20 dəqiqəyə (4/3 saat) doldurur. Daha dəqiqi o, bir saat ərzində çənin 3/4 həcmini doldurur.

B borusu isə çəni iki saata doldurur və bu da o deməkdir ki, o, çənin yarısını (1/2) doldurur.

Əgər su hər iki borudan eyni vaxtda axarsa, o zaman suyun ümumi verilmə sürəti 3/4 + 1/2 = (3+2)/4 = 5/4 çənin bir saatdakı həcminə bərabər olacaq.

Buna uyğun olaraq hər iki borudan axan su çəni 4/5 saata, yəni 48 dəqiqəyə dolduracaq.

Tapmaca Sheffield universitetinin riyaziyyat və statistika məktəbi tərəfindən təqdim olunub.

Əlaqəli mövzular

Bu barədə daha geniş