Zehni məşqlər: tırtıl hansı sürətlə sürünəcək?

Bu günkü tapmacanı tapa bilərsiniz?

Uğurlar!

Şəklin mənbəyi, Getty Images

Tapmaca 26

Tırtıl saatda 9 metr sürətlə bostana doğru gedir. Gözlənildiyi kimi yeyib doyan tırtıl geri qayıdır. Tırtıl həmin məsafəni qət etməlidir, amma saatda 3 metrlə.

Tırtılın səfər zamanı orta sürəti neçədir?

Cavab

Orta sürət - 4,5 m/s.

Məsələnin həlli:

Ehtimal edək ki, tırtıl 9 metr məsafəni sürünməlidir (əslində məsafə əhəmiyyətli deyil, mühüm olan nisbi sürətdir).

Bu məsafəni qət etmək üçün tırtıla gedən zaman bir saat, geri qayıdan zaman isə 3 saat vaxt lazımdır. Çünkü yemək yedikdən sonra tırtıl yavaş hərəkət edir.

Ümumilikdə 4 saat ərzində o 18 metr sürünəcək.

Orta sürəti tənliyin köməyilə hesablamaq olar: məsafə ÷ vaxt = sürət.

Bu belə görünəcək: 18 ÷ 4 = 4,5

Digər tapmacalar burada baxa bilərsiniz.