Zehni məşqlər: yanır yoxsa sönüb?

Zehninizi işlətmək vaxtı deyilmi?

Bu da bizim bu günkü tapmacamız. Dərhal xəbərdarlıq edirik: tapmacanı tapmaq üçün siz də mütləq "yanılı" vəziyyətdə olmalısınız.

Fotonun müəllifi Getty Images

Tapmaca 36

Sizin qarşınızda 5 keçid şəbəkəsi var - şəkildə yuxarıda göstərilən kimi (hər birinin isə iki vəziyyəti var - "on" və "off" ) .

Beləliklə, iki qonşu keçid şəbəkəsinin "off" vəziyyətində olmaması üçün bu beş keçid şəbəkəsinin neçə birləşmə variantı mövcuddur?

Bu variant olacaqmı:

A: 5

B: 10

C: 11

D: 13

E: 15

Question mark

Cavab

D: 13

Tapmacanın şərtini yerinə yetirmək üçün, azı iki keçid şəbəkəsi "on" vəziyyətində olmalıdır.

İki "on" və üç "off" yalnız bu ardıcıllıqla müəyyən edilə bilər: "off", "on", "off", "on", "off".

"On" vəziyyətində olan üç keçid və "off" vəziyyətində olan iki keçid 6 müxtəlif ardıcıllıqla təşkil edilə bilər. Dörd "on" və bir "off" keçidini beş müxtəlif vasitələrlə qurmaq olar. Və nəhayət, beş "on" keçidini yalnız bir vasitə ilə qurmaq olar. Belə ki, 13 müxtəlif variant mövcuddur.

Tapmaca Alex Bellos-un saytından götürülüb.

Əlaqəli mövzular

Bu barədə daha geniş