Həyatı üçün təhlükəyə baxmayaraq delfinləri xilas edən adam
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil