İşçilərin ofisdən vaxtında getməsinə robot nəzarət edir
Sizin qurğunuzda yenidən səsləndirmə mümkün deyil

İşdən gec çıxan yaponlara robot nəzarət edəcək

Yaponiyada iş saatlarından sonra qalıb işləmək ənənəsinə son qoymaq üçün uçan robotlardan istifadə edəcəklər.

Yeni qanuna görə əlavə iş saatları ayda 100 saatdan artıq ola bilməz.

Ümid edilir ki, yeni texnologiya dərin kök salmış ənənəni aradan qaldırmağa kömək etməlidir.