Plastik əməliyyat: “Hindli” burnunu “avropalaşdıran” qadının hekayəti

Plastik əməliyyat: “Hindli” burnunu “avropalaşdıran” qadının hekayəti

Ötən il 51 min britaniyalı plastik əməliyyat etdirib. Bəziləri cərrahlara xarici görünüşü kamilləşdirmək üçün üz tutur. Digərləri isə əməliyyata ətrafdakılardan zahirən seçilməmək üçün gedir.

BBC müxbiri Bela Shah “hindli” cizgilərini dəyişdirmək üçün bıçaq altına gedən xanımla söhbət edib.