İranda Zərdüşt icmasının Novruz şənlikləri

İranda Zərdüşt icmasının Novruz şənlikləri

Novruz fars dilindən tərcümədə Yeni Gün deməkdir və qədim dövrlərdən İran və Əfqanıstanda, Yeni İlin başlanğıcı kimi qəbul edilib.

Zamanla Novruz bayramı, İran adət və inancları ilə dərindən uyğunlaşıb.

Zərdüştlük dinində yazın gəlişi xeyrin şər üzərində qələbəsi deməkdir. Bu, atəşpərəstlərin əsas dini bayramıdır.

İranın Yəzd vilayətində hələ də qədim adətləri icra etməyə çalışan bir neçə kənd var.

Əli Əttar, Zərdüşt icmasındakı Novruz ayinlərindən danışır. Video 2007-ci ildə lentə alınan sənədli film əsasında hazırlanıb.