"Mən iki dəfə tankın altında qaldım"

"Mən iki dəfə tankın altında qaldım"